O Kliencie

Lideo S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych na rynku medycznym oraz twórcą ekosystemu innowacji w obszarze transformacji cyfrowej szpitali. Firma jest częścią Grupy Pelion S.A., największej w Polsce firmy w sektorze ochrony zdrowia oraz Urtica Sp. z o.o., lidera na krajowym rynku dystrybucji leków. Lideo już dziś tworzy technologie, które przenoszą medycynę w przyszłość.

Przenieś się w przyszłość medycyny:   Lideo Tech

Potrzeba

Twórcy marki Lideo mają odwagę, by podejmować się najbardziej ambitnych wyzwań i urzeczywistniać najśmielsze wizje. Potrzeby Klienta związane z wejściem na rynek nowej marki były szerokie. Należało opracować koncepcję na komunikację marki, atrakcyjną zarówno dla potencjalnych pracowników, klientów jak i szerokiego grona osób zainteresowanych nowymi technologiami w medycynie.

Odpowiedź

Opracowaliśmy spójną i nowoczesną identyfikację wizualną, która stanowi fundament komunikacji marki. W ramach identyfikacji powstały między innymi projekty graficzne takie jak logo i księga znaku, wizytówki, broszury czy papier firmowy. Przygotowaliśmy strategię obecności w mediach społecznościowych w oparciu o współtworzony przez nas plan komunikacji marki. Nie zabrakło też popularnego formatu video.