fbpx Skip to content

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego znana również jako European Accessibility Act (EAA) jest regulacją dotyczącą dostępności produktów i usług w Unii Europejskiej. Dyrektywa została przyjęta w 2019 roku, a jej wymagania mają obowiązywać od 28 czerwca 2025 i dotyczyć sektora biznesowego. Pozostało już niewiele czasu, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych ustaleń.

Cel dyrektywy

Europejski akt o dostępności dotyczy m.in. branży telekomunikacji, usług cyfrowych, bankowych oraz elektronicznych i ma zapewnić jednakowe wymogi dostępności produktów i usług w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo pozwala dotrzeć do większej ilości osób, niezależnie od ich sprawności czy szczególnych potrzeb.

Dostosowanie produktów i usług do wymogów dostępności to korzyść nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek tych dóbr. Każda/każdy z nas może tymczasowo stracić sprawność i potrzebować usprawnień, aby skorzystać z produktu lub usługi, np. osoba ze złamaną ręką może mieć trudności z obsługą smartfona, a po badaniach u okulisty, ciężej może dostrzegać małe litery na stronach internetowych. Dostosowanie do dyrektywy to szansa na zwiększenie liczby użytkowników oraz pozytywny wizerunek podmiotu.

Jakie produkty i usługi są objęte dyrektywą?

Wymogi dostępności dotyczą podmiotów gospodarczych, którzy oferują m.in.:

  • systemy operacyjne i sprzęt komputerowy,
  • terminale płatnicze oraz terminale samoobsługowe,
  • urządzenia umożliwiające korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
  • czytniki e-booków.

W dyrektywie zawarte są również usługi świadczone na rzecz konsumentów, są to np.:

  • elektroniczne systemy komunikacyjne,
  • bankowość detaliczna,
  • usługi e-commerce,
  • rozpowszechnianie e-booków.

Łatwo zauważyć, że są to produkty i usługi, z których korzystamy codziennie. W ustawie zostały jasno określone wymagania dotyczące dostępności, aby każdy mógł korzystać z nich bez trudności. Zwrócono uwagę na kompatybilność z urządzeniami wspomagającymi, jakość przekazywanych informacji, łatwość obsługi interfejsu oraz elementów usług. W ten sposób wszyscy będą mogli korzystać z tych produktów i usług bez żadnych barier!

Nie tylko produkty i usługi

Państwa członkowskie do 28 czerwca 2025 nie muszą jeszcze egzekwować obowiązującej dyrektywy w sektorze prywatnym. Nie oznacza to jednak, że firmy prywatne mogą odkładać to do samego końca. Pamiętajmy, że dostępność oznacza większy dostęp do naszych produktów i usług dla większej liczby ludzi, co wpłynie pozytywnie na nasz wizerunek i zyski. Dlatego, jeśli dbasz o swoją firmę, nie zwlekaj z dostosowywaniem swoich produktów i usług do wymagań dyrektywy!

Zadbaj także o dostępną prezentację swojej oferty. Niezależnie od tego, czy jest ona prezentowana na stronie internetowej, w formie prezentacji lub katalogu, użytkownicy powinni mieć do niej łatwy dostęp. Dostosowując swoją stronę internetową do wytycznych WCAG 2.1, umożliwisz osobom z niepełnosprawnościami, a także wszystkim z trudnościami manualnymi, czy komunikacyjnymi, łatwiejsze zapoznanie się z produktem lub usługą. Im więcej ludzi pozna Twoją ofertę, tym więcej może z niej skorzystać.

Więcej o zasadach WCAG 2.1 dowiesz się z naszych artykułów, a jeśli chcesz zrobić nową stronę dostosowaną do wymogów WCAG, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *