fbpx Skip to content

Jesienią zeszłego roku zostaliśmy zaproszeni przez Wojewódzki Urząd Pracy do projektu Erasmus+. Wymiana studencka? Nie! Razem z organizacjami społecznymi z całej Europy tworzymy narzędzie, które będzie wsparciem dla tzw. NEETów. O co chodzi?

3 x nie: nie pracuje, nie uczy się, nie szkoli się

Kiedy mówimy o grupach wykluczonych, grupach defaworyzowanych pod względem zatrudnienia – najczęściej pojawiają się w niej osoby z niepełnosprawnościami, osoby z mieszkające na peryferiach, czasem – kobiety powracające na rynek pracy.

Tymczasem socjologia wskazała w tym obszarze jeszcze jedną, bardzo ważną grupę społeczną To grupa tzw. NEETów – osób pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji. Nie pracują, nie uczą się, nie zdobywają wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu na szkoleniach czy w innych sposób. I może ktoś pomyśli: “no życie”, “no bywa”, “ich wybór”. Jednak tę grupę tworzy… młodzież. Osoby, przed którymi świat stoi otworem, którzy mogą korzystać z możliwości rozwoju i edukacji.

Co mówią statystyki?

Według danych statystycznych – w pierwszym kwartale 2018 roku grupę NEETów tworzyło  10.6% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 15-24 lata. Najmniejszy odsetek młodzieży spełniającej 3 kryteria zaliczenia do tej grupy odnotowano w Holandii. Grupę tę tworzyło tylko 4,1% młodych mieszkańców kraju. Na kolejnych miejscach usytuowały (5,7%) i Szwecja (6,2). Największy odsetek młodych osób niepracujących, nieuczących się i nie zdobywających wiedzy w inny sposób odnotowano we Włoszech (19,1%), na Cyprze (15,6%) i w Bułgarii (15,1%). (źródło: ec.europa.eu )

Jakie są najczęstsze przyczyny pozostawiania w grupie NEET? Najczęściej wskazywane jest bezrobocie, a wśród innych przyczyn wskazać można przedwczesne zakończenie edukacji, brak chęci znalezienia pracy, pozostawanie na utrzymaniu (z konieczności lub wyboru). Na przestrzeni lat grupa NEETów zmniejsza się. Jednocześnie niezbędne jest przeciwdziałanie takiemu zjawisku.

Don’t be couch potato!

Pracujemy w międzynarodowym zespole – Katerina z Czech, Helene z Francji, Eliza i Razvan z Rumunii, Juraj ze Słowacji, Mercedes z Hiszpanii. W ramach Erasmus+ tworzymy narzędzie dedykowane osobom z grupy NEETów. Tak naprawdę – jesteśmy na początku drogi. Za nami kilka miesięcy wspólnej, międzynarodowej pracy. Projekt będzie trwał do 2020 roku. Tymczasem odbywamy wizyty studyjne, uczestniczymy w wykładach, które pogłębiają naszą wiedzę o problemie, ale też wskazują drogę do odpowiednich rozwiązań.

Spotkania grupy roboczej odbyły się już w Polsce i Słowacji. Wkrótce czeka nas wyprawa do Rumunii. Leżę i Pracuję w pracach reprezentuje (oczywiście:) Majka Lipiak, CEO. “Praca przy projekcie dla NEETów to dla mnie szansa na międzynarodową wymianę doświadczeń, stworzenie praktycznego narzędzia. Cieszę się, że po raz kolejny razem z Leżę i Pracuję mogę mieć wpływ na społeczne problemy – nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale również w Europie. Nie sposób nie wspomnieć, że bardzo miłym dodatkiem do pracy w tym projekcie są wyjazdy, wizyty studyjne. Podróżujemy, poznajemy kultury, w których funkcjonujemy.” – mówi o swoich doświadczeniach pracy w projekcie Majka.

Efektem pracy ma być platforma, na której osoby z grupy NEET znajdą wsparcie w rozwijaniu, zdobywaniu wiedzy i pracy. Na pewno Was o nim poinformujemy.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy za zaproszenie do projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *