fbpx Skip to content

Wiedza na temat dostępności cyfrowej osób korzystających na co dzień z internetu często jest znikoma i niewystarczająca.

Nie wszyscy, można powiedzieć, że zdecydowana większość albo nawet ludzie niezwiązani z tematem lub niebędący specjalistami w tej dziedzinie, nie zdają sobie sprawy, czym ona tak naprawdę jest. Nie wspominając już o tym w jaki sposób ją zapewnić.

Dlatego z tego artykułu dowiecie się, że zapewnienie dostępności cyfrowej serwisów internetowych i aplikacji mobilnych dla wszystkich użytkowników internetu jest rzeczą ważną i w interesie każdego.

Czym jest dostępność cyfrowa?

Są to cechy i właściwości produktów cyfrowych (m.in. stron www, dokumentów elektronicznych, aplikacji), które ułatwiają i pozwalają osobom z niepełnosprawnościami, seniorom lub osobom narażonym na wykluczenie cyfrowe, korzystać z nich bez ograniczeń.

Kiedy produkt jest dostępny cyfrowo?

Żeby produkt (np. stronę internetową) można było nazwać „dostępną cyfrowo” musi ona spełniać tzw. „kryteria sukcesu”. Czym są kryteria sukcesu? Otóż to inaczej wytyczne — dokładnie określone i mierzalne wymagania oraz warunki — zapisane w dokumencie ze standardami WCAG. Określają one, w jaki sposób zwiększyć dostępność treści publikowanych w internecie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

I choć dokument jest obszerny i porusza wiele zagadnień, to i tak nie jest możliwe, aby zawarte w nim wytyczne odpowiadały szczegółowo na potrzeby wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Dokument pozwala jasno określić wymagania dotyczące treści na stronie oraz tworzyć je bardziej użyteczne i przyjazne dla każdego użytkownika.

Podstawa prawna

W Polsce głównym dokumentem regulującym konieczności dostosowania stron www przez placówki publiczne i jednostki administracyjne jest „Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”, która określa szereg wymagań niezbędnych do spełnienia przez administratorów.

W Unii Europejskiej, co za tym idzie w Polsce również, są ściśle obowiązujące standardy — nazywamy je standardami WCAG Web Content Accessibility Guidelines) Standardy WCAG objaśniają, w jaki sposób należy tworzyć strony internetowe i aplikacje mobilne, aby osoby z dysfunkcjami np. wzroku, słuchu, ruchu, niepełnosprawnością intelektualną, ale też z zaburzeniami poznawczymi mogły z nich swobodnie korzystać.

WCAG w skrócie

Web Content Accessibility Guidelines (czyli w skrócie WCAG) to dokument z jasno określonymi wytycznymi dotyczącymi dostępności publikowanych treści internetowych.

Mają one na celu wyjaśnić i dać wskazówki (np. deweloperom lub copywriterom), w jaki sposób tworzyć strony internetowe, aplikacje mobilne i dokumenty elektroniczne, by mogły z nich wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Dokument WCAG dotyczy czterech głównych obszarów, czyli:

  • postrzegalności
  • funkcjonalności,
  • zrozumiałości,
  • solidności.

Na temat dokumentu WCAG, jego struktury, obszarów, których dotyczy oraz wytycznych, które są w nim zapisane, przeczytacie w tym artykule.

Dlaczego warto zadbać o dostępność cyfrową?

Chociażby dlatego, żeby dać możliwość korzystania z bogactwa informacji i wszelkiego rodzaju zasobów internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

A jest ich wiele, np.:

  • osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  • osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, to jest. (osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące oraz głuchoniewidome),
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • seniorzy,
  • osoby niewykształcone,
  • obcokrajowcy.

Każda osoba z tej grupy może skorzystać na dostępności cyfrowej.

Pamiętajmy, że treści, które są niedostępne — wykluczają. Warto zadbać, aby każda osoba, bez względu na wiek, możliwości manualne, czy komunikacyjne miała do nich łatwy dostęp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *