fbpx Skip to content

Znaczenie cyfrowej dostępności rośnie z każdym dniem. Wynika to z pozytywnych efektów, jakie możemy uzyskać, stosując siłę cyfrową w przestrzeni publicznej. Dlatego warto informować użytkowników, w jakim stopniu dostępna jest Twoja strona internetowa. Do tego służy deklaracja dostępności, o której możesz dowiedzieć się z tego artykułu. Zadbaj, aby Twoje produkty i usługi były dostępne dla jak największej liczby osób.

Deklaracja dostępności jest obowiązkowa?

Deklaracja dostępności to nic innego jak informacja, która potwierdza, że nasza strona internetowa lub aplikacja mobilna spełniają standardy WCAG 2.1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, podmiot publiczny ma obowiązek umieszczenia deklaracji dostępności na swoich stronach. Nieumieszczenie jej, może grozić karą. Opublikowanie deklaracji to także okazja, by poprawić swój wizerunek i zyskać więcej użytkowników.

W rzeczywistości taką deklarację możemy zamieścić na każdej stronie internetowej, poprzedzonej audytem dostępności.

Co powinna zawierać deklaracja dostępności?

Aby stworzyć deklarację dostępności, administratorzy witryn muszą dokładnie przeanalizować konkretne podstrony lub całą witrynę i zweryfikować, czy wszystkie elementy zgodne są z zasadami określonymi w WCAG 2.1. Spełnienie ww. standardu oznacza, że strona internetowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami — poprzez łatwą nawigację, odpowiednie nagłówki, kolory i funkcje umożliwiające korzystanie z niej bez barier. W praktyce standard ten gwarantuje, że strona jest cyfrowo dostępna dla każdej osoby.

Deklaracja dostępności powinna zawierać następujące elementy:

 • tytuł strony,
 • informację wstępne o zapewnieniu dostępności strony lub aplikacji,
 • daty publikacji oraz większej aktualizacji strony,
 • informacje o dostępności — w jakim stopniu strona jest zgodna z ustawą, opisane błędy,
 • datę i podstawę sporządzenia deklaracji,
 • informacje kontaktowe oraz procedurę rozpatrywania skarg,
 • informacje o dostępności siedziby podmiotu,
 • informacje o dostępności aplikacji mobilnej, jeśli podmiot ją posiada.

Głównym celem deklaracji jest informowanie użytkownika o problemach, jakie może napotkać podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji.
Dlatego warto opisać każdy potencjalny problem w jasny i zrozumiały sposób, tak aby odwiedzający witrynę byli świadomi, co może wpłynąć na ich doświadczenie z jej korzystania. Przykładem takiego opisu może być komunikat: „Dokumenty zamieszczone na stronie nie są przystosowanie do czytników ekranu”.

Odnośnik do strony z deklaracją powinien być także łatwo dostępny, najlepiej z każdej strony. Najczęściej umieszcza się go w stopce lub w sekcji pomocy dla aplikacji mobilnych. Dzięki temu użytkownicy łatwo znajdą informację o potencjalnych problemach, jakie mogą napotkać podczas korzystania z witryny lub aplikacji, a także o tym, w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Aplikacje działające w trybie offline także powinny mieć swoją deklarację dostępności.

Jak sporządzić deklarację dostępności?

Aby sporządzić deklarację dostępności na stronę internetową, należy:

 1. Przeprowadzić audyt dostępności witryny i zidentyfikować potencjalne problemy z dostępnością,
 2. Naprawić wszystkie problemy z dostępnością,
 3. Stworzyć dokument deklaracji dostępności, w którym opisano stan dostępności witryny oraz jakie działania zostały podjęte, aby ją poprawić
 4. Opublikować go na swojej stronie internetowej w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników.

Ministerstwo Cyfryzacji wymaga, aby strona od strony technicznej była zbudowana w formacie HTML i posiadała w kodzie odpowiednie identyfikatory. Ponadto struktura nagłówków powinna składać się z co najmniej trzech poziomów.

Do oceny zgodności strony internetowej zgodnie z wymaganymi WCAG 2.1, można użyć automatycznych narzędzi, lecz sprawdzą one jedynie wybrane elementy strony. Aby poprawnie sporządzić deklarację dostępności, potrzebna jest wiedza w zakresie języka HTML.

Dlatego najlepiej powierzyć to osobie lub firmie, które są specjalistami w tej dziedzinie. Pozwól nam wprowadzić Twoją stronę w świat pełnej dostępności.
Skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *